ՔԵԿ ՀԶՀԿ տարեկան հաշվետվություն_2022

ՔԵԿ ՀԶՀԿ տարեկան հաշվետվություն_2022 2023-01-31 15:02:20 49

Ձեզ ենք ներկայացնում «Քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոն» համայնքային զարգացման ՀԿ-ի 2022թ. հաշվետվությունը, որը իր մեջ ներառում է տեղեկաություններ հետեւյալ մասին.

1, Կազմակերպության կառուցվածքը, անձնակազմը, գործունեության տեսլականը, ռազմավարական խնդիրները:

2. 2021-2022թ. իրականացրած ծրագրերը:

3. Ֆինանսական հոսքերի կառուցվածքը, ներառյալ եկամուտներն ու ծախսերը, ինչպես նաեւ ֆինանսավորման աղբյուրները:

4. Գործընկերային ցանցը, շահառու ու շահագրգիռ խմբեր: