ՀՀ Տավուշի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 2010-2020թթ. հողօգտագործման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների թափանցիկության եւ հաշվետվողականության մոնիտորինգ

ՀՀ Տավուշի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 2010-2020թթ. հողօգտագործման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների թափանցիկության եւ հաշվետվողականության մոնիտորինգ 2021-03-01 18:17:47 796

«Քաղաքացիական Երիտասարդական Կենտրոն» ՀԿ-ն 2020թ. հուլիսից 2021թ. փետրվարն ընկած ժամանակահատվածում Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստանի կողմից ֆինանսավորվող «Քաղաքացիական վերահսկողություն՝ հանուն թափանցիկ համայնքապետարանների» ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է ՀՀ Տավուշի մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից 2010-2020թթ. հողօգտագործման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների թափանցիկության եւ հաշվետվողականության մոնիտորինգ:

Մոնիտորինգի մեթոդաբանությունը

Սույն ծրագրի նպատակն է հետազոտել, թե Տավուշի մարզի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման  մարմինները հողօգտագործման  բնագավառում օրենքով սահմանված կարգով իրենց լիազորությունների իրականացման ընթացքում որքանով են ապահովել գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը:

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար մասնավորապես խնդիր է սահմանվել.

Հետազոտել համայնքային սեփականություն հանդիսացող  հողերի օտարման  եւ վարձակալության տրամադրման իրավական հիմքերը, ընթացակարգերը:

Հետազոտել համայնքների կողմից իրականացվող հողային քաղաքականության առանձնահատկությունները, միտումները:

Հետազոտության գործիքակազմը ներառել է.

Հանրային նշանակության տեղեկատվության հարցումների ուղարկում թիրախ համայնքներ, ստացված պատասխանների հաշվառում, վերլուծություն, ամփոփում:

Համայնքապետարանների կայքէջերի ուսումնասիրություն:

Ձեռք բերված տեղեկությունների ճշգրտում: Տեղեկատվության հարցումներով ստացված թերի կամ ոչ լիարժեք պատասխանների ճշգրտման նպատակով թիրախ համայնքապետարանների հետ հեռավար հարցազրույցներ:

Համայնքային սեփականություն հանդիսացող կամ հանդիսացած հողերի մասին տեղեկությունների վերլուծություն, հնարավոր խնդիրների արձանագրում:

Բացահայտված խնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկությունների մշակում:

Մոնիտորինգի թիրախ համայքններն են խոշորացված Բերդ, Նոյեմբերյան, Դիլիջան, Այրում, Կողբ համայնքներն ու Իջեւան քաղաքային համայնքը: 

 Ս/թ. փետրվարի 26-ին տեղի ունեցավ մոնիտորինգի զեկույցի հանրային քննարկումը, որին մասնակցում էին տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ներկայացուցիչներ հասարակական ոլորտից, ԶԼՄ-ներ եւ այլ շահագրգիռ կողմեր:  

Իրականացրած աշխատանքներն եւ մոնիտորինգի արդյունքները ամփոփ ներկայացված են զեկույցում: