Նորություններ

Գենդերային հավասարության վերաբերյալ իրազեկման հանդիպում Իջևանում
Ենթադրամաշնորհային պայմանագրերի կնքման արարողություն
Քաղաքացիական հեքեթոն

Ընթացիկ ծրագրեր

Բերքաբեր համայնքի դիմակայունության ամրապնդում
Հզորացնելով ձայները․ Տավուշում երիտասարդների քաղաքացիական մասնակցության ձևավորում
Հանուն մասնակցային կառավարման»

Մեր առաքելությունն է խթանել հանրային միջոցների արդյունավետ կառավարmմանն ու տեղական ժողովրդավարության ամրապնդումը՝ քաղաքացիական վերահսկողության և որոշումների կայացման գործընթացներում քաղաքացիների ներգրավման միջոցով:

Մեր տեսլականն է ապահովել երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարման գործընթացներում՝ ավագանու ինստիտուտում և քաղաքացիական նախաձեռնություններում ներգրավման, համայնքային խնդիրների բարձրացման և դրանց լուծմանն ուղղված ծրագրերի ու ջատագովության արշավների իրականացման, ինչպես նաև համայնքների մասնակցային բյուջետավորման շրջանակում եռամյա ժամանակահատվածում 700 հայտերի ներկայացման միջոցով:

Կազմակերպության աջակիցները

Սոցիալական ցանցեր